Masuri Protectia Muncii

Cum să folosiţi cu siguranţă uneltele OLFA?

Uneltele OLFA sunt folosite zilnic în lumea întreagă pentru o serie largă de lucrări. 
Trebuie însă să ţinem cont de faptul că aceste unelte, precum şi cuţitele au fost concepute 
pentru lucrări de tăiat. Informaţiile următoare se vor referi la utilizarea corectă şi sigură a 
produselor OLFA cu scopul de a evita situaţiile care pot conduce la accidente. 
Folosiţi întotdeauna cu mare grijă cuţitele si instrumentele de tăiat!

1. Cele mai multe accidente se întâmplă datorită faptului că dispozitivele de tăiat şi cuţitele nu sunt folosite corect, în scopul pentru care acestea au fost concepute. Nu folosiţi niciodată aceste cuţite în alte scopuri în afară de tăiat. Mai ales nu loviţi cu ciocanul sau altă unealtă cu scopul de a \"forţa\", deoarece această acţiune poate provoca deteriorarea dispozitivului care va conduce la accidente. Asiguraţi-vă întotdeauna că folosiţi cuţitul adecvat grosimii materialul de prelucrat.
2. Aveţi mare grijă la tăişul cuţitelor. Deoarece produsele OLFA au caracteristica, posibilitatea de a regla tăişul, după folosire retrageţi tăişul în teacă. In cazul tăişelor segmentate nu lăsaţi din tăişul inoxidabil liber mai mult de un segment, folosiţi numai vârful acestuia.
3. Tăişul uzat nu este sigur! În cazul tăişului uzat va trebui sa utilizaţi o forţă mai mare pentru a tăia, decât dacă a-ţi folosi un tăiş nou ascuţit. Folosiţi întotdeuna un tăis ascuţit. Aceasta vă va oferi siguranţă, nu va produce daune materialului prelucrat şi obţineţi o tăiere netă.
4. Folosiţi cutia de securitate OLFA pentru ruperea tăişului, sau rupeţi segmentul de tăiş uzat cu ajutorul unui cleşte.
5. Folosiţi suportul de tăiat OLFA la procesele de tăiat. Acest suport OLFA va proteja suprafaţa mesei de lucru şi va prelungi durabilitatea tăişului.
6. Înaintea începerii lucrului faceţi ordine pe masa de lucru.
7. Folosiţi cu mare grijă dispozitivele de tăiat, mai ales în caz de oboseală.
8. Este foarte important ca după folosire să păstraţi tăişul retras în mâner, într-un loc sigur, unde nu poate fi ajuns de copii.